Harderwijk – Nieuwe BIO-energiecentrale

Waterschap Vallei en Veluwe heeft samen met een private partner een bio-energiecentrale gebouwd op het terrein van zijn rioolwaterzuivering in Harderwijk. Deze gaat per jaar 12,5 miljoen kuub biogas produceren. Waterschap Vallei en Veluwe verwacht hiermee vijf jaar eerder energieneutraal te zijn dan gepland.

Circulair

De Bio-energiecentrale is volledig circulair ingericht. Er wordt minimaal 50 procent mest vergist, aangevuld met maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector. Door het vergisten ontstaan drie producten: biogas, bodemverbeteraar genaamd digestaat en CO2. De 12,5 miljoen kuub biogas die per jaar wordt geproduceerd is, omgezet in 8 miljoen kuub groengas, genoeg voor zo’n 5000 huishoudens. De jaarlijkse productie van 9.000 ton digestaat wordt geëxporteerd naar het buitenland. Tot slot wordt de 4,5 miljoen kuub CO2 die vrijkomt geleverd aan een naastgelegen steenproducent.

Hiermee draagt het waterschap bij aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 100 procent circulair te zijn in het gebruik en verbruik van grondstoffen en fossiele energiebronnen. Afval is geen afval meer, maar grondstof.

Ongeluk

Van de vergistingstank, waarin 3000 kubieke meter mest aan het vergisten was, is een afdichting losgeraakt, waardoor een rond gat ontstond in de silo. Daaruit is twee miljoen liter drijfmest weggelekt en over het terrein gespoeld. Inwoners van Harderwijk konden beter de ramen en deuren gesloten houden, er hangt namelijk een enorm stanklucht.

Bio Energie Centrale Harderwijk had het voornemen om in december 2018 te starten met het produceren van gas. Dit is door het ongeluk enkele weken later geworden. De leiding van het bedrijf heeft besloten de opening in de wand van de silo met een andere techniek af te dichten. Zo wordt gezorgd dat de afdichting niet opnieuw kan loslaten.

Water Natuurlijk niet afwijzend

Helaas gebeurde er een vervelend ongeluk in de opstartfase van de centrale. Dat had natuurlijk niet moeten gebeuren.

Water Natuurlijk staat niet afwijzend staat tegen dit initiatief. Het is wel de vraag hoe ver je als waterschap, wat betreft kerntaken, kunt en mag gaan met dit soort zaken. Duidelijk is dat we als waterschap natuurlijk geen mestvergisting en mestzuivering als taak hebben (of willen hebben). We hebben wel doelen op gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit.

Toon alle berichten in deze rubriek