Heelsum – Heelsums Beekdal

Het Heelsums beekdal, waarover J.P.Thijsse zich al uitsprak, behoort met het Renkums Beekdal tot het gebied van de Renkumse Poort. Doordat er verschillende eigenaren zijn, is er geen samenhangend beheer mogelijk.

Samenhang ontbreekt

De bovenloop en dus de bron van de Heelsumse beek is in bezit van Natuurmonumenten, het vervolg stroomafwaarts van een aantal particulieren en Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer. Er zijn een paar sprengenbeken aangetakt. Dit bekengebied vormt een natuurlijke verbinding tussen Veluwemassief en Rijndal en maakt deel uit van het Gelders Natuur Netwerk. De benedenstroomse waterkwaliteit is volgens de Kaderrichtlijn Water te kwalificeren als slecht. De toegankelijkheid is beperkt.

Reactiveren

Project de Renkumse Poort is gericht op het reactiveren van deze verbindingsfunctie tussen de rand van de Veluwe en de uiterwaarden van Renkum en Doorwerth. Dat moet gerealiseerd worden door het wegnemen van de politieke en planologische hindernissen die deze verbindingsfunctie belemmeren. Een van de plannen is een pad langs de Heelsumse beek van bron tot monding.

Waterschap actief met waterbewustzijn

Het Waterschap Vallei en Veluwe houdt zich in samenwerking met vrijwilligers bezig met onderhoud van de bovenloop van de beek en aangetakte sprengenbeken. Dat verbetert de waterkwaliteit en komt ook de soortenrijkdom ten goede. Dat vinden we belangrijk.

Water Natuurlijk vindt dat herstel van dit bekenstelsel een belangrijke rol kan vervullen bij het waterbewustzijn van burgers. Ook om die reden zou het waterschap nog meer dan voorheen mogen investeren in herstel en onderhoud hiervan.

 

Toon alle berichten in deze rubriek