Een ander klimaat vraagt om een andere stad

Ik geniet van de lente; mijn favoriete seizoen. Ontluikend groen, weerbarstige wolkenluchten en de eerste lente-zonnestralen op de huid. Zelf wandel ik graag een klompenpad in ons prachtige werkgebied. We hebben al een paar dagen gehad met echt zomerse temperaturen. Ik kan daar enorm van genieten. De vraag is alleen: hoe zal het de komende tijd gaan, als het écht zomer is met weken van on-Hollandse warmte? Het klimaat verandert, zodat we qua temperatuur gemiddeld meer uitschieters naar boven hebben. In stedelijk gebied leidt dat soms tot ‘hittestress’.

Er komt al veel warmte vrij door autoverkeer en industrie. En hitte blijft hangen tussen gebouwen en op pleinen. In combinatie met hoge temperaturen, wordt het dan te heet. Zo heeft het KNMI gemeten dat het op De Hof in Amersfoort ’s avonds om elf uur nog 27 graden is, terwijl het iets verderop bij de singels met bomen hooguit 22 graden is. Dat laatste is natuurlijk veel beter om goed te kunnen slapen. Piekbuien horen er ook bij. En die zijn heftiger dan ik me kan herinneren uit mijn jeugd. Soms staat er ineens een straat blank en ontstaat er een enorme druk op het rioolstelsel.

Een ander klimaat vraagt om een andere stad. Voor de waterschappen betekent dat een uitdaging. Samen met gemeenten, bewoners en bedrijven willen we werken aan steden en dorpen die klaar zijn voor de toekomst. Daarom komt er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag verschijnt. Dit is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Samen willen zij het proces van ruimtelijke aanpassing versnellen en intensiveren. Om Nederland ook na 2050 prettig leefbaar te houden. Ook u kunt zelf stappen in de goede richting zetten.

Het uiteindelijke doel is dat we Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig hebben gemaakt. Deze grote opgave verschilt van plaats tot plaats. De bebouwde omgeving wordt zo ingericht dat deze beter bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Als Waterschap Vallei en Veluwe werken we hieraan vanuit het Programma De Kracht van Water. We stimuleren mensen of organisaties die regenwater willen afkoppelen van het riool. En we steunen gemeenten die aan de slag gaan met Operatie Steenbreek, een actie om privétuinen te onttegelen en vergroenen.

De noodzakelijke verandering willen we klaren met bewoners, bedrijven en gemeenten. Onze praktische kennis komt daarbij goed van pas. Zo werken we samen aan een leefbare en veilige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Met minder wateroverlast en minder hittestress. Doet u mee? Zo blijft de zomer het seizoen voor recreatie en ontspanning.

Frans ter Maten,

Heemraad waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

Toon alle berichten in deze rubriek