Kostbaar water veel beter vasthouden

De droogte van deze zomer liet nog weer eens zien, dat we water veel beter moeten gaan vasthouden.

De kaart laat zien dat er in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe in augustus 2018 veel droogval (rood) en stilstaand water (oranje) is; wateren die normaal niet stromen (weteringen) zijn ook oranje afgebeeld. Maar voor de #stromende beken en sprengen is er veel tot stilstand gekomen of zelfs drooggevallen.

Er zijn sprengenbeken die dit hele jaar afvoer hebben gehouden, omdat ze diep genoeg in het Veluwemassief aftappen. Eén extreme zomer verandert dat niet zomaar. Het diepe grondwatersysteem van de Veluwe kan wel dieper blijven zakken al treedt ook daar vertraging op. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar peilbuizen in de Veluwe die in 1976 al werden bemeten, dan zie je herstelperioden tot wel vijf jaar. In theorie zouden na opeenvolgende extreme jaren meer beken kunnen gaan droogvallen.

Regenwater wordt nog steeds te snel afgevoerd, waardoor er bij droogte eerder watertekort is. Water Natuurlijk wil dat het water in het gebied beter wordt vastgehouden, bijvoorbeeld door sloten niet langer regelmatig rigoureus van vegetatie te ontdoen. Veel grondgebruikers delen die mening. Vanwege de aanhoudende droogte kwamen dan ook bij waterschap Vallei en Veluwe veel vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. Grondgebruikers moeten namelijk zelf de kleine sloten schoon houden (=plantengroei verwijderen). Helaas houdt het waterschap tot dusverre strak vast aan deze verplichting.

Wel is het waterschap op dit moment bezig met een inhoudelijke evaluatie van de droogte van 2018. Met dat inzicht wil het waterschap het watersysteem meer klimaatrobuust gaan in richten. Dat wil zeggen in natte perioden het water zo goed mogelijk vasthouden, om de droge perioden zo goed mogelijk te overbruggen.

Toon alle berichten in deze rubriek