Leusden – Waterberging De Schammer

Even ten oosten van Amersfoort heeft het waterschap ene waterbergingsgebied aangelegd; de Schammer. Dit waterbergingsgebied zorgt ervoor dat bij piekafvoeren van de Barneveldse Beek de stad Amersfoort droge voeten houdt. Het is tegelijk een prachtig natuur- en recreatiegebied geworden. Werk met werk maken; dat is het motto van Water Natuurlijk.

Prachtig natuurgebied vlak bij de stad

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden: zo zag de hele Gelderse Vallei er ooit uit. In De Schammer en Bloeidaal vindt u dit oude landschap weer terug. In 2011 en 2007 zijn de weilanden en akkers heringericht en sindsdien ontwikkelt de ruige natuur zich er snel. Bloeidaal en De Schammer kleuren in het voorjaar en in de zomer blauw, paars en geel. Op de graslanden groeien orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter. In de poelen groeit moerasvergeet-mij-nietje, pijlkruid en bitterzoet.

Waterberging voor Amersfoort

Bij hevige regenval mag het gebied onder water komen te staan, zodat Amersfoort droge voeten houdt. Het natuurgebied Bloeidaal kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Vitens, de gemeente Amersfoort en Utrechts Landschap.

Een deel van De Schammer is bestemd voor recreatie. Hier lopen wandel-, fiets-, en ruiterpaden en er zijn picknickweiden. Het gebied is goed toegankelijk voor rolstoelen, wandelwagens en biedt prima asfalt voor skaters. Het recreatiegebied is in beheer van de gemeente Leusden. Alleen in dit deel van De Schammer zijn honden (aangelijnd) toegestaan.

Al direct na de herinrichting trok het gebied veel vogels aan. Tussen het rietland kunt u de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel, tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande water in de zijarm van de Barneveldse Beek. Vanachter het vogelkijkscherm kunt u de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten.

Waar voor je geld

Wij vinden dat er in en om de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in en om de stad. Deze gebieden willen wij zo inrichten dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld natuur en recreatie. Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water is een belangrijk onderdeel van onze woon- en leefomgeving. Water is in Nederland ook belangrijk (cultureel) erfgoed. Waterschappen moeten de eigen gebieden zoveel mogelijk toegankelijk maken voor wandelen, fietsen, varen, schaatsen, vissen en ander recreatief medegebruik

Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de lasten voor het binnendijkse waterbeheer. Maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. We vinden het daarom voor de hand liggen dat onze waterschappen steviger gaan investeren in het waterbeheer in en rond steden en dorpen, zeker met het oog op de klimaatverandering.

Toon alle berichten in deze rubriek