Leuvenum – Beekherstel goed voorbeeld voor andere laaglandbeken

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat het beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. Het is een geschikt middel om de verbinding tussen beek en dal te herstellen in te diep ingesneden of genormaliseerde beektrajecten. Om de aanzanding beheersbaar te maken, moet de maatregel in combinatie met het inbrengen van houtpakketten of andere drempelvormende structuren uitgevoerd worden. Vanuit biodiversiteit is het belangrijk de maatregel altijd kleinschalig toe te passen, zodat de ecologische veerkracht van het systeem niet aangetast wordt en er altijd voldoende bronpopulaties aanwezig blijven om de gesuppleerde trajecten te koloniseren. Meer info in het rapport van Alterra.

Op de website van de Jac. Gazenbeekstichting is te lezen dat Natuurmonumenten al heeft gezien dat op de ondiepe zandbankjes de rivierdonderpad ligt te zonnen en de grindbankjes positief zijn voor parende beekprikken. Benedenstrooms is veel jonge winde (een vissoort) in de beek aanwezig. Dit is overigens nog maar een eerste begin!

Toon alle berichten in deze rubriek