Meer aandacht voor cultuurhistorie

Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom.

Het waterschap houdt zich al lang bezig met het behoud en herstel van wat cultuurhistorische waardevol is. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom en in de Gelderse Vallei, of aan de reconstructie van een stukje van de palendijk langs de Eem.

Maar het gaat niet alleen om het herstel van elementen. Het waterschap zorgt er ook voor dat nieuwe projecten plaatsvinden met respect voor cultuurhistorie. Denk bijvoorbeeld aan de dijkverbetering in Eemland. Dat heeft geleid tot nieuwe dijkprofielen die rechtdoen aan het vroegere profiel van de Grebbelinie.

Toch vraagt Water Natuurlijk graag meer aandacht voor cultuurhistorie. Bijvoorbeeld door de watergerelateerde cultuurhistorische monumenten beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar te maken. Want ‘om de toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen’.

De idyllische maar zwaar vervallen sluismuurtjes aan het Geeresteinse schut. Dit sluisje in de Oude Lunterse Beek (Heiligenberger Beek) bij Woudenberg heeft geen waterhuishoudkundige functie meer. Maar het is wel heel belangrijk geweest in de geschiedenis van het waterbeheer van de Gelderse Vallei.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek