De ‘miracle mile’ van de waterschappen

De ‘miracle mile’ van de waterschappen

Het is 1954. Roger Bannister is een hardloper die als eerste binnen de magische grens van vier minuten de Engelse mijl loopt. Zijn ambitie had hij kenbaar gemaakt. Deskundigen zeiden dat het fysiek onmogelijk was. Bannister trok zich er niets van aan, had het lef en de overtuiging om door te gaan. En met succes. Op 6 mei 1954 liep hij de Engelse mijl in 3 minuten en 58 seconden. Dat record staat bekend als ‘miracle mile’.

Klimaatverandering

Waarom vertel ik dit? Het is mijn overtuiging dat wij als waterschappen de mentaliteit van Roger Bannister hebben. We durven ambities te stellen die niet haalbaar lijken, die over de grenzen van onze wettelijke taken en onze bestuurlijke invloed gaan. En waarvan velen zeggen: onmogelijk. Vervolgens gaan we creatief en inspirerend aan de slag als ‘IJzeren Hein’. We móeten ook wel om de kwaliteit van leven voor de toekomst te garanderen!

Grote ambities stellen is eenvoudig; ze waarmaken is ongelooflijk lastig. Het beleidsplan van de Unie van Waterschappen is ambitieus. De investeringsagenda die we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben opgesteld over circulaire economie, klimaatverandering en energie, legt de lat hoog. Het waarmaken ervan vraagt om lef. Het vraagt om initiatieven zonder angst voor mogelijke risico’s. En wat als het nieuwe kabinet geen steun geeft aan onze investeringsagenda? Zijn we dan bereid om het zelf uit te voeren? Mijn antwoord is: ja. We kunnen niet anders.

Duurzame maatschappij

Bestuur en directie van Waterschap Vallei en Veluwe beseffen dat zij een belangrijke en actieve rol moeten spelen bij de transitie naar een duurzame maatschappij. Op basis van unanieme afspraken voorafgaand aan de waterschapverkiezingen, lukte het ons om een dagelijks bestuur van vier heemraden samen te stellen met brede steun van het algemeen bestuur. Niet gestoeld op een coalitieprogramma, maar op het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarin heeft het bestuur speerpunten benoemd: de kracht van water in de stad, circulaire economie, bodem en innovatie. Het bedenken en uitwerken hiervan gebeurde in denktanks. Dat was een onbekend en succesvol traject.

Een logische stap was de aanpassing van de Voorjaarsnota van een soort concept-begroting naar een strategisch visiedocument met keuze-opties voor komend begrotingsjaar en verder. We ontwikkelden zeven scenario’s met diverse ambitieniveaus. Uiteindelijk koos het algemeen bestuur voor een samenvoeging van twee scenario’s met verregaande ambities rond leefkwaliteit, circulaire economie en energietransitie. De Voorjaarsnota kreeg als titel: ‘Meer waarde als Watermerk’.

Investeringsagenda

De ambitie is neergezet en de Voorjaarsnota aangenomen. Wat we als Waterschap Vallei en Veluwe nu doen is – precies zoals Roger Bannister – de ‘miracle mile’ lopen. Dat kunnen we niet alleen. In ons werkgebied doen we dat samen met inwoners, andere overheden en het bedrijfsleven. En in Nederland doen we dat samen als waterschappen, onder de vlag van de Unie van Waterschappen, met een ambitieuze nationale investeringsagenda. Laat het wonder maar gebeuren, de toekomst is immers duurzaam!

Frans ter Maten
Heemraad waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk

 

 

 

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek