Naar klimaatbestendige steden

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we meer wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen hebben een belangrijke rol om dit te bewerkstelligen, maar kunnen dit niet alleen: zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in steden is namelijk privaat terrein.

Kunnen gemeenten en waterschappen particulieren die op eigen perceel (en dak) minder hemelwater naar het riool laten stromen ook financieel belonen? Waterschappen mogen nu wettelijk nog niet differentiëren voor de zuiveringsheffing. Nieuw onderzoek laat zien dat gemeenten dit via de rioolheffing wel kunnen, maar dit in de praktijk nog nauwelijks doen. Dat biedt mogelijkheden om afkoppelen op particulier terrein te stimuleren, bijvoorbeeld door deze te relateren aan het drinkwatergebruik (stimuleert hergebruik van regenwater) of het verharde oppervlak op een perceel. De rioolheffing varieert op dit moment al sterk tussen gemeenten. Voor een bedrijf dat 100 m3 water afvoert varieert bijvoorbeeld het tarief van 72 euro in Zutphen tot 546 euro in Renkum.

Maar alleen de gemeente Venray past op dit moment al differentiatie voor particulieren toe op basis van verhard oppervlakte. De gemeenten Ede en Hoogeveen doen dit voor bedrijven. Deze goede voorbeelden zouden veel meer gemeenten kunnen volgen.

Toon alle berichten in deze rubriek