Oosterbeek – Fraai herstel van de Oorsprongbeek

De Oorsprongbeek is de laatste jaren prachtig opgeknapt. Het waterschap heeft daar flink aan bijgedragen. Water Natuurlijk vindt herstel en onderhoud van cultuurhistorie erg belangrijk. Het waterschap mag daar zelfs nog wat meer in investeren.

De Oorsprongbeek

Cultuurhistorisch kleinood

De Bekenstichting zet zich al meer dan 35 jaar in voor het behoud van de sprengenbeken. Een van deze beken is de Oorsprongbeek, even ten westen van Oosterbeek. Het is een bronbeek die later door sprengen is vergroot. De beek ontspringt hoog op de stuwwal en stroomt door een bebost, parkachtig gebied met een verval van 35 meter naar de Neder-Rijn. In de beek bevinden zich een groot aantal stuwtjes, watervallen en vijvers die begin 19e eeuw zijn aangelegd.

Ten westen van de beek stond hier de uitspanning ‘De Oorsprong’, in de 19e eeuw een geliefde plek om wat te drinken. In 1910 werd door tuinarchitect Leonard Sprenger het park ingrijpend veranderd. De loop van de beken veranderde en de uitspanning werd, tot verdriet van de bezoekers, gesloten. Bij het landhuis is in 1930 een zwembad aangelegd. Het is er nog steeds. Het is een bijzonder zwembad, want het wordt gevoed met water uit de beek dat wordt opgewarmd door de zon.

De ‘Benedenste papiermolen op De Oorsprong’ stond er ook al voor 1700. De waterval herinnert aan de vroegere molenplaats.

Beek en kwelzones hersteld

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de beken bij Oosterbeek hersteld. Ze zijn schoongemaakt en stromen weer helder. Aan de rijke flora en fauna en de cultuurhistorie is bijzondere aandacht geschonken. De Oorsprongbeek is vanaf het begin via stuwtjes, watervallen en vijvers tot aan de uiterwaarden hersteld. In dit gebied komen veel verschillende planten en dieren voor. Het waterschap is daarmee extra voorzichtig te werk gegaan. Het bos is gesnoeid, de vijvers zijn gebaggerd en de watervallen hersteld. Sommige watervallen moesten verdwijnen om de stroming in het water te houden. Ook de kwelzones, plekken waar het grondwater omhoog komt, kregen een schoonmaakbeurt. Verder zijn de wandelpaden opgeknapt.

Investeringen in cultuurhistorie lonen

Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. Wat ons onderscheidt, is de manier waarop we dit willen bereiken. Wij geven landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer.
In het gebied van waterschap Vallei en Veluwe hebben we ook veel watererfgoed. Denk aan de beken en sprengen aan de Veluwezoom, in de Gelderse Vallei, de Grebbelinie. Dat vinden we belangrijk, en daar mag best een schepje bovenop. Een goed voorbeeld vormt het herstel van de Oorsprongbeek.

Toon alle berichten in deze rubriek