Oosterbeek – Wateroverlast Weverstraat

Water Natuurlijk is blij dat de gemeente Renkum de Weverstraat opnieuw heeft ingericht. Door het regenwater beter vast te houden in de bodem, voorkomen we wateroverlast bij felle regenbuien.

Bekijk ook de video

 

Waterval

In 2005 en 2010 veranderde de Weverstraat in Oosterbeek in een waterval. Veel kelders van de woningen aan de Weverstraat liepen vol water.

Een van de redenen dat de Weverstraat te kampen had met wateroverlast was het wegprofiel. De rijbaan was bol met goten aan beide kanten van de weg. Het regenwater stroomde naar de zijkant van de weg om daarna via de goten naar beneden afgevoerd te worden. De goten konden bij een grote bui het water niet verwerken.

Steeds heviger buien

We krijgen in de toekomst veel vaker te maken met enorme plensbuien. Om te voorkomen dat die elke keer tot grote overlast leiden heeft de gemeente de weginrichting van de Weverstraat aangepast. Buizen van ongeveer 10 meter leiden het regenwater naar diepere grondlagen met water en grind. Daarin kan het hemelwater makkelijker weglopen. Het gaat om een relatief nieuwe techniek. Die wordt toegepast omdat er in de Weverstraat weinig ruimte is om regenwater te bergen. Tegelijkertijd moet de nieuwe inrichting de uitstraling als winkelgebied te bevorderen en daarmee het ondernemersklimaat een economische impuls te geven.

Wateroverlast tegengaan met meer blauw en groen in steden en dorpen

Water Natuurlijk vindt dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in steden en dorpen. De Weverstraat vormde een uitzondering omdat hier weinig ruimte was.

Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.

Wij vinden ook dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: ‘water als ordenend principe’. Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven.

Toon alle berichten in deze rubriek