Regionale ledenvergadering en excursie Zutphen

Op zaterdag 20 mei was de regionale ledenvergadering met excursie van Water Natuurlijk Midden-Nederland. Alle leden van Water Natuurlijk in het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland waren uitgenodigd.

Op de RLV kwam naar voren dat dat sociale vernieuwing voor onze fracties in alle drie de waterschappen een heel belangrijk punt is. Het succes van Water Natuurlijk is verbinden; niet op de borst kloppen. Maar er zit natuurlijk ook een zeker spanningsveld tussen deze collegiale waterschapscultuur en zichtbaar zijn voor de achterban.

Roelof van Loenen Martinet, de voorzitter van Water Natuurlijk Midden-Nederland, concludeerde dat profilering noodzaak is voor Water Natuurlijk. Omdat dit voor de gekozenen lastiger ligt, hebben regiobestuur en fracties al eerder afgesproken dat het bestuur daar meer accent op zal leggen. Een van de manieren waarop dat gebeurt is via de sociale media. Volg ons daar dus vooral, en stuur berichten vooral ook door!  Het verslag is hier te downloaden. En foto’s en een kort videoverslag zijn ook te bekijken.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken 

De excursie voerde ons onder andere langs gemaal Helbergen langs de IJssel, waar het waterschap een vistrap heeft aangelegd

Toon alle berichten in deze rubriek