Renkum – Verdroging Renkums Beekdal

Het is belangrijk om de sponswerking van het Renkums Beekdal te vergroten. Door het water langer vast te houden in natte perioden, blijft er meer water over in tijden van droogte.
Water Natuurlijk vindt dat herstel van het bekenstelsel in het Renkums Beekdal een belangrijke rol kan vervullen bij het waterbewustzijn van burgers. Ook om die reden zou het waterschap nog meer dan voorheen mogen investeren in herstel en onderhoud hiervan.

Bekijk ook de video

 

Te weinig water in de beken

Door drie beken in het Renkums beekdal, gelegen tussen Renkum en de Wageningse Berg, stroomt te weinig water. Deze droge periodes met weinig of helemaal geen water zijn schadelijk voor waterdieren.

Met beter beheer jaarrond water

Het waterschap neemt maatregelen om de Oliemolenbeek, die overgaat in de Kortenburgse Beek, de Halve Radsbeek en de Molenbeek het gehele jaar onder water te houden. Het waterschap wil bereiken dat er meer variatie komt in het water en op de bodem. Dat verbetert de leefomgeving van waterdieren als vlokreeften, libellen en steenvliegen.

Om de drie beken natter te maken gaat het waterschap delen uitbaggeren. Op sommige plekken komt er meer zand op de bodem. Hierdoor kan het water beter stromen.

Op enkele andere, hoger gelegen delen, worden de beken waterdicht gemaakt. Het waterschap legt daarvoor een leemlaag op de bodem, waardoor het water niet meer kan weglekken. In de Kortenburgse Beek komt een meetpunt waarmee het waterschap in de gaten kan houden hoeveel water erdoor stroomt.

Waterschap actief met waterbewustzijn

Het Waterschap Vallei en Veluwe houdt zich in samenwerking met vrijwilligers bezig met onderhoud van de beken in het Renkums Beekdal. Dat verbetert de waterkwaliteit en komt ook de soortenrijkdom ten goede. Dat vinden we belangrijk.
In de toekomst zullen we ook meer structurele maatregelen moeten treffen. Door het water in het hele stroomgebied van de beek langer vast te houden, zijn we beter voorbereid op perioden met veel droogte.

Toon alle berichten in deze rubriek