Rigoureuze kaalkap van Stroomlijn

Door toenemende regenval krijgen Nederlandse rivieren steeds vaker te maken met hoogwater. De uiterwaarden vangen het overtollige water op. Daarom is het voor de veiligheid belangrijk dat ze goed blijven functioneren. Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar het water –  bij hoogwater – het hardst stroomt en welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Rijkswaterstaat geeft aan dat – na een zorgvuldige afweging van belangen – is besloten om zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan te verwijderen. Zie ook de video van dit Stroomlijnproject.

thumbnail_de%20rigoureuze%20kaalkap%20van%20stroomlijn
Deze majestueuze meidoorn in de Wageningse  uiterwaarden bestaat inmiddels niet meer –  onterecht gekapt… Foto: Patrick Jansen

Maar de praktijk laat een grootschalige kaalkap in de uiterwaarden zien. Daarbij zijn ook grove fouten gemaakt, zoals in de Wageningse uiterwaarden waar veel meer beplanting is gesneuveld dan de bedoeling was. Dat heeft de laatste maanden veel protest opgeleverd. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) vindt dat Rijkswaterstaat pas op de plaats moet maken, om fundamenteel te onderzoeken hoeveel kap er nu werkelijk nodig is voor de hoogwaterveiligheid. Volgens de GNMF en de lokale groepen heeft de voorgenomen kap maar een marginaal effect op de doorstroming. De GNMF signaleert dat het veiligheidsbeheer is teruggebracht tot rigoureus kappen en maaien in plaats van cyclisch beheer. Dat betekent dat diverse doelen voor Europees beschermde natuur buiten beeld raken. Het ontbreekt aan een integrale visie. In zo’n visie kan op sommige plekken extra ruimte voor de rivier worden gecreëerd die elders kan worden benut voor ontwikkeling van de vegetatie. Waar dat van toepassing is, wijst de GNMF op de noodzaak van een volwaardige natuurcompensatie zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die vereisen.

Het plan Stroomlijn valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Waterschap Vallei en Veluwe staat buiten deze ophef. Wel heeft Heemraad Frans ter Maten bij Rijkswaterstaat aangedrongen op meer terughoudendheid.

ijsvogelWater Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek