Rijnstrangen retentiegebied?

Rijnstrangen retentiegebied?

Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar
Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar

Waterschap, provincie en Rijkswaterstaat hebben grote plannen met het gebied rond Lobith. Doel: de gevolgen van hoog water beperken. De overheden overwegen om bij extreem hoog water het gebied rond Lobith en Spijk, de Rijnstrangen, onder water te zetten. De dorpen komen hierdoor op eilanden te liggen.

Tussen Tolkamer en Spijk komt in het plan dan een enorme, beweegbare waterkering met een breedte van honderden meters. Die kan opengezet worden om het water het gebied in te laten lopen. Om te voorkomen dat het water aan de andere kant terugloopt naar Duitsland is daar mogelijk een dijk van 9 kilometer langs de grens nodig.

Het opvangen van rivierwater in de Rijnstrangen is één van de vier nieuwe plannen van Rijkswaterstaat om het waterpeil van de Nederlandse rivieren bij extreme hoogtes binnen de perken te houden. Andere maatregelen richten zich vooral op verbreding van de rivieren op diverse locaties in het land en andere ‘kleinere’ projecten langs de verschillende rivieren.

Tot 1960 stroomden de Rijnstrangen bij extreem hoogwater via de Spijkse Overlaat mee met de rivier. Het gebied kent daarom weinig bebouwing. De verwachting is dat begin volgend jaar een keuze gemaakt wordt uit de verschillende projecten.

Als Duitsland meedoet en het aangrenzende gebied ook aanwijst als retentiegebied, is 3,5 kilometer aan nieuwe dijken nodig ter hoogte van Tolkamer en Spijk. Als de oosterburen echter niet meedoen, moet nog eens 9 kilometer aan nieuwe dijken langs de grens gebouwd worden. De verwachting is dat de waterkering eenmaal in gebruik eens in de 10 tot 20 jaar opengezet moet worden. De Rijnstrangen kan zoveel water opvangen, dat de Nederlandse rivieren benedenloops gemiddeld zo’n 10 centimeter lager komen te liggen.

Naast de bouw van de waterkering en nieuwe dijken aan de grens met Duitsland, moet in het Rijnstrangengebied in ieder geval 25 kilometer aan dijken verbreed en versterkt worden. En daar ligt direct al een uitdaging. Die dijken hebben een belangrijke cultuurhistorische functie.

 

Krijg de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Midden-Nederland ook automatisch toegemaild!
Klik hier
Op elk gewenst moment is dit weer te beëindigen.
Toon alle berichten in deze rubriek