Even voorstellen: Rita van Biesbergen Kandidaat 13


Klimaatverandering is een complex vraagstuk. We willen droge voeten maar ons niet verschansen achter hele hoge dijken. We willen geen wateroverlast maar ook geen onleefbare gebieden door hittestress of verdroging. We weten niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien maar we weten wél dat we in actie moeten komen. De stad moet groener en blauwer. In landelijke gebieden moeten we op weg naar natuurinclusieve landbouw met meer ecologische verbindingen en meer biodiversiteit. Waterschappen en gemeenten zijn niet de enige verantwoordelijken, ook inwoners en bedrijven moeten hun steentje bijdragen. Ik wil mensen stimuleren en enthousiasmeren mee te denken én te doen. Het Waterschap is van ons allemaal – iedereen waterbewust! Ik ben Rita van Biesbergen, landschapsarchitect, videoprogrammamaker en fotograaf. Ik stel me graag kandidaat voor Water Natuurlijk.

Toon alle berichten in deze rubriek