Te veel bestrijdingsmiddelen in het grondwater

Ook zitten er nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in ons grond- en oppervlaktewater.  Uit metingen blijkt dat bestrijdingsmiddelen in meer dan 70 procent van de meetpunten in het grondwater aanwezig zijn en in 17 procent van de meetpunten de norm van 0,1 µg/l overschrijden. In meetpunten die in grondwaterbeschermingsgebieden voor de drinkwaterwinning liggen wordt deze norm in 11 procent van de gevallen overschreden.

De hoogste concentraties komen voor in gebieden met bollenteelt en in de Noord-Brabantse zandgronden. Maar ook op enkele punten in de Gelderse Vallei komen zeer hoge concentraties voor, terwijl minder hoge normoverschrijdingen overal in de Vallei en Veluwe voorkomen. Ook in het oppervlaktewater worden de normen veelvuldig overschreden. In 2015 werd landelijk, net als in 2014, op iets meer dan 60 procent van de meetlocaties de normen voor langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen overschreden.  De provincies zullen de resultaten van de overschrijding van de grondwaternorm voor deze middelen melden aan de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. De provincies zijn van mening dat deze stoffen niet boven de norm in het grondwater voor mogen komen en zeker niet in de grondwaterbeschermingsgebieden. Het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen zou dit moeten te voorkomen.

Bestrijdingsmiddelen in ondiepe grondwater in gehele beheersgebied Vallei en Veluwe Bron: KWR

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek