Uitkomsten van het gesprek over “water in de stad” met het publiek in Dok Zuid, Apeldoorn op dinsdag 26 februari.

Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst

Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is “Klimaat in de stad”. Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien.

Meer hitte

Volgens Straatsma zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreem lange periodes van droogte, zoals in de zomer van 2018. Vooral in de steden zijn de nadelige gevolgen daarvan goed te merken. Bewoners kunnen last krijgen van hittestress. Apeldoorn wil voorkomen dat kwetsbare groepen als zieken en ouderen aan te hoge temperaturen worden blootgesteld. Groenvoorzieningen aanbrengen kan helpen voor aangenamere temperaturen. Maar groen heeft zelf ook voldoende water nodig wil het niet verdorren.

Water vasthouden Behalve aan maatregelen ter voorkoming van de schadelijke effecten van hitte denkt de gemeente Apeldoorn ook aan maatregelen om water beter en langer vast te houden. Met daktuinen en ondergrondse waterreservoirs kan het water worden vastgehouden. Ook door je regenpijp af te koppelen en het regenwater in je tuin te laten afvloeien wordt water vastgehouden. De gemeente stelt subsidie beschikbaar om inwoners te stimuleren hun bijdrage te leveren. Ook heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamde klimaatatlas voor de stad gemaakt. Hierin staat per wijk aangegeven hoe groot de kans is dat er water op straat komt te staan of waar de grootste hitte zal optreden.

Samenwerking

Apeldoorn wil niet alleen samenwerken met haar burgers. Ook met het waterschap Vallei en Veluwe wordt intensief samengewerkt om het stedelijk gebied klaar te maken voor het nieuwe klimaat, zoals Frans ter Maten, lijsttrekker WaterNatuurlijk en Heemraad Vallei en Veluwe volmondig beaamt. Veel kiezers vragen zich volgens Ter Maten nog steeds af hoe het waterschap is georganiseerd, wat het doet en wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen de partijen. Ter Maten: “Tot ruim tien jaar geleden kon een bestuurder zich individueel kandidaat stellen voor het waterschapbestuur, mits je voldoende handtekeningen van sympathisanten had verzameld. Tegenwoordig kun je kiezen uit landelijk bekende partijen maar ook uit typische waterschappartijen, zoals WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is op dit moment landelijk de grootste”. De hoofdtaak van waterschappen is zorgen voor veilig en schoon water. WaterNatuurlijk wil dat deze taken worden uitgevoerd rekeninghoudend met natuur, cultuurerfgoed en recreatie, legt Ter Maten uit, maar niet van boven af opgelegd, maar gezamenlijk met inwoners, bedrijven, landbouwers en natuurorganisaties. Daarbij heeft WaterNatuurlijk de ambitie om het waterschap een “klimaatschap” te laten zijn. Met de juiste maatregelen inspelen op klimaatverandering wordt naar verwachting haar belangrijkste taak.

Waterschap Vallei en Veluwe koploper

Ons waterschap is in Nederland al ruim tien jaar koploper op het gebied van de productie van duurzame energie en het recyclen van grondstoffen. De eerste waterschaps-energiefabriek stond bij de RWZI in Apeldoorn. Deze koploperpositie van is mogelijk dankzij de unieke samenwerking van een groot aantal partijen in het algemeen bestuur. WaterNatuurlijk streeft ernaar deze koploperpositie op gebied van innovatie de komende vier jaar verder uit te bouwen.

Meer informatie bij Willem Seine, wkfseine@gmail.com

Toon alle berichten in deze rubriek