Avond Water Natuurlijk over versterking Grebbedijk drukbezocht

Water Natuurlijk organiseerde op zaterdag 27 februari 2016 een fietsexcursie langs de Grebbedijk. Op woensdag 16 maart 2016 volgde in Café Loburg in Wageningen een brainstormavond over de komende versterking van de dijk. De avond was met ruim 60 deelnemers zeer druk bezocht. Bewoners en ondernemers uit Wageningen en omgeving, ontwerpers en vertegenwoordigers van waterschap, provincie en gemeente spraken in een heel enthousiaste en constructieve sfeer met elkaar. Zowel excursie als avond leverde veel nieuwe en waardevolle inzichten op.

De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. Vanaf 2017 gaan nieuwe normen gelden voor de veiligheid van de dijken en dat betekent dat het waterschap Vallei en Veluwe (i.s.m. gemeenten en provincies) de Grebbedijk gaat versterken. Waterschapspartij Water Natuurlijk nodigde de achterban en andere geïnteresseerden daarom van harte uit voor een brainstormavond om mee te kijken en te denken over de kansen die dit biedt. Ook al zijn de technische normen voor de waterveiligheid nog niet vastgesteld, we willen de wensen en mogelijkheden zo vroeg mogelijk in beeld hebben.

Waterveiligheid staat voor iedereen bovenaan. In de hele Vallei is waterbewustzijn erg belangrijk. Dat waterbewustzijn mag nog wel groter worden. Mensen moeten weet hebben van het belang van een veilige Grebbedijk.

Meekoppeling van dijkversterking met andere belangen als natuur en recreatie vindt iedereen vanzelfsprekend. Voer een dijkbeheer dat ervoor zorgt dat een mooie bloemrijke dijk ontstaat. Dat is tegelijkertijd ook beter voor de waterveiligheid (stevige grasmat). Ook vonden veel aanwezigen het belangrijk om de verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor wandelen en fietsen verbeteren.

Maar kijk ook breder dan de dijk alleen. Het zou mooi zijn als er langs de Grebbedijk in de uiterwaarden aan de noordkant van de Neder-Rijn een aaneengesloten natuurgebied kon ontstaan, rekening houdend met waterveiligheidsaspecten. Dan kunnen herten vanaf de Veluwe, via het Renkums Beekdal, niet alleen op de Wageningse Berg komen, maar via de uiterwaarden ook op de Grebbeberg: ‘Herten langs de Rijn’.

Het verslag met de resultaten van de excursie en de avond is hier te downloaden.

Benut meekoppelkansen bij versterking van de Grebbedijk
Benut meekoppelkansen bij versterking van de Grebbedijk
Toon alle berichten in deze rubriek