Versterking van de Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, moet worden versterkt. De Grebbedijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied onder water, met steden als Veenendaal en Amersfoort.

Het ontwerp voor een veilige en mooie Grebbedijk en het omliggende gebied staat nu op hoofdlijnen beschreven in het ontwerp voorkeursalternatief. De dijk moet over 5,5 kilometer worden versterkt. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor andere ambities in het gebied, zoals natuurbeleving en het behoud van erfgoed en recreatie. Waterschap Vallei en Veluwe werkt hiervoor samen met bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden en de gebiedspartners provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Wageningen zijn partners.

Buitendijks wordt één meter onder de kruin een golfbreker aangelegd in de vorm van een ‘tweede’ kruin. Deze golfbreker zorgt ervoor dat de dijk maximaal 20 cm omhoog moet gaat en een grasmat behoudt. Daarnaast wordt deze ‘getrapte kruin benut als een veilige recreatieve route. De huidige kruin gaat iets omhoog en binnendijks zijn verschillende maatregelen voorzien, passend bij het gebied.

Naast de dijkversterkingsopgave hebben natuuropgaven en gebiedsambities een plek gekregen in het voorkeursalternatief. Een bijzonder element in het voorkeursalternatief is het Hoornwerk, een interessante combinatie van waterveiligheid en cultuurhistorie. Met een verhoging van het Hoornwerk hoeft de dijk ter plaatse niet te worden verhoogd en tegelijkertijd krijgt het Hoornwerk zijn vorm uit 1785 terug uit. Het is een kans om cultuurhistorie beter zichtbaar te maken en te beschouwen als waterveiligheidsoplossing.

In de Driehoek (westelijk deel van de Bovenste Polder bij Wageningen) wordt een waterplas gerealiseerd die mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling en recreatie. Hiermee wordt voorzien in veilig zwemwater in Wageningen. Aan de zuidzijde van de plas worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Eerder was er het nodige te doen over de ontwikkeling van meer natuur of juist meer recreatie in de uiterwaarden bij Wageningen. Op Twitter hebben we een kleine peiling gehouden. Van de 70 reacties stemde 39% in met de plannen, terwijl 57% hier graag meer natuur en minder recreatie wilden zien.

Toon alle berichten in deze rubriek