Wageningen – Versterking Grebbedijk

Dat de Grebbedijk bij Wageningen moet worden versterkt, wordt algemeen geaccepteerd. Maar wat is de beste manier om dat te doen? Dat is nog volop in onderzoek en discussie. De wensen voor de Wageningse uiterwaarden vanuit watersport- en natuurorganisaties lopen nog uiteen. Water Natuurlijk vindt dat we de koek groter moeten maken.

Bekijk ook de video

 

Geen bedreiging maar kans

Versterking van de Grebbedijk vormt geen bedreiging, maar is volgens Water Natuurlijk bij uitstek een project dat voor alle belangen kansen oplevert. Veel Wageningers zien de dijk en de uiterwaarden als hun achtertuin. Geen wonder dus, dat er veel mensen meedenken over hoe de dijk het best kan worden versterkt, en hoe je dat mooi kunt combineren met andere opgaven.

De waterveiligheid staat uiteraard niet ter discussie. Wel wil Water Natuurlijk tegelijkertijd ook de veiligheid óp het water (vaarverkeer, recreatie) verbeteren én de natuur langs de Rijn en in de uiterwaarden versterken. De beschikbare ruimte is weliswaar beperkt, maar meervoudig land- en watergebruik biedt kansen voor het combineren van álle belangen. Dat vergt een open vizier in het proces.
Water Natuurlijk streeft daarbij naar een circulaire aanpak, zoals het winnen van klei in het plangebied en directe omgeving. Werk met werk maken is (kosten)efficiënt!

Samen een grotere koek delen

Water Natuurlijk is van mening dat creativiteit hier de beste voorwaarde is voor succes. Alleen als álle belanghebbenden meedenken en -bewegen, ontstaat een win-win-situatie.  Zo zal bijvoorbeeld de mogelijke verplaatsing van Bruil uit de ‘driehoek’ bij de haven een kostbaar verhaal worden, maar tegelijkertijd de beste kansen bieden voor de uiteenlopende gewenste vormen van land- en watergebruik en natuur. We streven naar een pragmatische aanpak met een luisterend oor naar alle belanghebbenden en hun bereidheid om de benodigde middelen hiervoor samen op te brengen.  De zgn. NUON-gelden van de provincie Gelderland kunnen hier mooi van pas komen.

Nóg meer mogelijkheden komen in beeld als we het projectgebied in omvang vergroten. Dat kan door er ook de zuidoever van de Rijn (Maneswaard) en de noordoever bij de Renkumse Beek bij te betrekken. Want juist daar is natuurontwikkeling heel kansrijk, en kunnen de doelen van Natura-2000 (die overigens voor alle Rijntakken gelden) optimaal uit de verf komen. Ook het hoornwerk bij de Grebbe – van historisch belang – kan worden meegenomen.
Kortom: als we de dijkversterking echt integraal aanpakken en de koek groter maken, maken we er samen iets moois van!

Toon alle berichten in deze rubriek