Wapenveld – Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vroeg veel van de bewoners. Water Natuurlijk vindt het van groot belang dat watermaatregelen niet geïsoleerd worden bekeken, maar ook bijdragen aan andere doelen, zoals natuur, recreatie en landschap.

Deltawerk in de IJssel

Op donderdag 23 februari 2017 is de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel in gebruik genomen. Er waren zo’n tweehonderd genodigden, waaronder bestuurders, bewoners, agrariërs en schoolkinderen. Tijdens de openingshandeling voerde de Stichting IJsselhoeven een acte op van de bijzondere theatervoorstelling ‘De Groene Rivier’.

De hoogwatergeul is een belangrijk onderdeel van het landelijke project Ruimte voor de rivier.  Bij extreem hoog water zal de hoogwatergeul met de IJssel mee gaan stromen.  Hierdoor kan het waterpeil in de IJssel met maar liefst 71 cm zakken. Dat is 35 kilometer stroomopwaarts nog merkbaar; tot aan Zutphen heeft de waterstandsdaling effect.

Bij de aanleg van de hoogwatergeul is een groot beroep is gedaan op de veerkracht van bewoners. Voor de veiligheid van mensen elders langs de rivier moesten zij inschikken. Minister Schulz sprak dan ook zeer terecht haar waardering en dank uit voor die veerkracht en betrokkenheid.

Watermaatregelen laten bijdragen aan natuur, recreatie, landschap

Als Water Natuurlijk willen we het waterbeheer altijd breed aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat doen we samen met bewoners, grondgebruikers, ondernemers, gemeenten en provincies.

Water Natuurlijk vindt het ook heel belangrijk dat maatregelen voor het waterbeheer bijdragen aan natuur, recreatie, sportvisserij, landschap en cultuurhistorie. Westelijk van de hoogwatergeul is er dan ook een landschapszone gekomen, een strook waar ruimte is voor natuur en recreatie. Tussen de Westdijk en de Grote Wetering ontstaat een nieuw natuurgebied. Het fietspadennetwerk wordt uitgebreid, er komt een kanoroute en er is in de nieuwe uiterwaard een wandelpad gepland.


Met Frans ter Maten levert Water Natuurlijk de heemraad voor waterveiligheid

Toon alle berichten in deze rubriek