Water Natuurlijk: Bescherm de rust op Veluwe – Géén laagvliegroutes Lelystad!

Waterschapspartij Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe heeft een zienswijze ingediend tegen nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe.

Waterschappen hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd om het watersysteem weer op orde te brengen, en betere omgevingsvoorwaarden te scheppen voor mens en natuur. De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel. Mens en natuur zijn de dupe.

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe wil een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Daarbij past geen herrie van overbodige pretvluchten. Dat zou namelijk kapitaalvernietiging betekenen van belangrijke investeringen van waterschap Vallei en Veluwe.

De extra vluchten zullen bovendien leiden tot extra stikstofdepositie op deze natuurgebieden. En terwijl de waterschappen fors investeren in het beperken van de klimaatverandering, dreigt dit beleid van de rijksoverheid alleen maar te leiden tot nog meer broeikasgassen in de lucht.

Ons verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim, onderzoeken welke bijdrage de luchtvaart moet leveren aan het beperken van de klimaatverandering, en of Lelystad dan nog nodig is.

Het gaat in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe onder andere om de volgende belangrijke watergebonden natuurgebieden:

* De Staverdense/Leuvenumse Beek op de Veluwe bij Harderwijk

* Het Drontermeer bij Elburg

* De IJssel met uiterwaarden, zoals Hoenwaard bij Hattem

* Het Woudhuis en het Beekbergerwoud bij Apeldoorn

* De landgoederenzone (Huis Voorstonden, Engelenburg, Leusveld) bij Brummen

* Renkums Beekdal bij Ede, Wageningen en Renkum

* De uiterwaarden bij Rhenen en Wageningen (Blauwe Kamer, Plasserwaard, Bovenste Polder)

De kaart geeft de ligging aan van wat de laagvliegroutes van Lelystad Airport zouden moeten worden.

Bron: https://reddeveluwe.nl/Vliegroutes

 

Toon alle berichten in deze rubriek