Water Natuurlijk: democratiseer waterschappen!

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van de waterschappen. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In waterschap Vallei en Veluwe worden 7 van de in totaal 31 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor agrariërs en één voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft in 2015 besloten dat we af willen van de geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, ook binnen Water Natuurlijk.

Dat laat onverlet dat we als Water Natuurlijk, zeker ook in Vallei en Veluwe, prima kunnen samenwerken met de collega’s van de geborgde zetels. Maar in principe vinden we het aanwijzen van zetels, buiten democratische verkiezingen om, niet meer van deze tijd. Overigens gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Toon alle berichten in deze rubriek