Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken

Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken.

Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren. Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen.

Mestverwerking gaat het mestprobleem niet oplossen.  Mest vergisten leidt niet tot minder mest, ook niet als mest wordt vergist zonder aanvullen met andere te vergisten producten. En als je andere producten meevergist, zoals bijvoorbeeld met maaisel, krijg je zelfs meer mest. Want digestaat is, ook na meevergisten van andere stoffen in de mest, (nog) gewoon mest met alle meststoffen er nog in. Daarom valt digestaat gewoon onder de bemestingsnormen van de Meststoffenwet. Het leidt dus niet tot extra plaatsingsruimte voor mest op landbouwgrond. Het vraagt in geval van bermgras meevergisten zelfs meer plaatsingsruimte voor mest. We hebben in Nederland al een zeer problematisch mestoverschot (met grote nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit) dus meevergisten van bermgras vergroot dit probleem alleen maar.

De enige oplossing voor het mestprobleem is krimp van de veestapel.

Toon alle berichten in deze rubriek