‘Waterfabriek’ in Wilp-Achterhoek

De waterzuivering Terwolde waar het rioolwater van de regio Voorst naar toe gaat is verouderd. Nieuwbouw is noodzakelijk. Door de capaciteit te splitsen in twee zuiveringen hoeft het rioolwater geen grote afstanden af te leggen door rioolpijpen en persleidingen en kan waterschap Vallei en Veluwe de Twellose Beek van schoon water voorzien. In Wilp komt een Waterfabriek om het rioolwater ten zuiden van de A1 te behandelen.

Met de bouw van de Waterfabriek Wilp wil het waterschap twee doelstellingen in één keer halen: schoon water in de Twellose beek en een toekomstbestendige waterzuivering. Dat laatste wil zeggen dat het waterschap alle grondstoffen die het mogelijk kan onttrekken, uit het rioolwater wil halen en circulair inzetten. De grondstoffen worden opgewerkt tot waardevolle producten.

Daarnaast wordt een installatie gebouwd voor het behandelen van rioolwater en wordt regenwater apart behandeld in een natuurlijk systeem. Hierdoor wordt de technische installatie veel kleiner en kunnen ook microverontreiniging, zoals geneesmiddelen en microplastics worden verwijderen.

De ‘waterzuivering van de toekomst’ komt bij afvalverwerker Attero of bij plantenveredelaar Schoneveld Breeding in Wilp-Achterhoek. Voor de tweede locatie is waterschap Vallei en Veluwe afhankelijk van de provincie. Die moet hiervoor de bestemmingsplanmogelijkheden verruimen. Provinciale Staten beslissen hier op 18 december over.

In december moet het bestuur van het waterschap eerst akkoord gaan met het plan voor de waterfabriek.

Toon alle berichten in deze rubriek