Waternieuwsbrief voor Midden-Nederland!

Een paar maanden geleden hielden we een lezersenquête. Die wees uit dat veel lezers de nieuwsbrief van Water Natuurlijk voor het gebied van waterschap Vallei en Veluwe zeer op prijs stelden.

Dat succes smaakt naar meer! Daarom hebben we besloten om de nieuwsbrief vanaf 2018 uit te breiden tot heel Midden-Nederland. Dat wil zeggen de gebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Bijdragen en tips zijn uiterwaard zeer welkom. Stuur deze naar WaterNatuurlijkMN@gmail.com

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2018. Het is de bedoeling om dit nieuws ongeveer 4 keer per jaar te brengen. Iedereen kan de nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen via deze link. De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Toon alle berichten in deze rubriek