Woudenberg – Herstel Geeresteinse Schut


De idyllische maar zwaar vervallen sluismuurtjes aan het Geeresteinse schut. Dit sluisje in de Oude Lunterse Beek (Heiligenberger Beek) bij Woudenberg heeft geen waterhuishoudkundige functie meer. Maar het is wel heel belangrijk geweest in de geschiedenis van het waterbeheer van de Gelderse Vallei.

Het schut

Het Schutpad is een eeuwenoud kerkenpad door Landgoed De Boom. Waarschijnlijk is het rond 1600 ontstaan bij de ontginning van de natte moerasbossen aan de zuidzijde van de Leusbroekerweg. Bij de aanleg van Landgoed De Boom, vanaf 1879, werden aan weerszijden van het pad beuken geplant. Nu vormen die een fraaie beukenlaan.

Het Schutpad is het eerste Klompenpad en is geopend in 2002 door Landschap Erfgoed Utrecht. De naam Schutpad verwijst naar de Geeresteinse Schut, de stuw in de Oude Luntersche Beek waarvan de gemetselde kademuren nog goed te zien zijn. De Oude Luntersche Beek zorgde, voordat het Valleikanaal deze functie overnam, voor de afvoer van het water uit de hele Gelderse Vallei.

Oud sluisje staat te verworden

Het Geeresteinse Schut staat helaas al geruime tijd te verworden. We hopen dat het waterschap zich blijft beijveren om verder verval van dit waterstaatsmonument te voorkomen.

Waterschap actief met waterbewustzijn

Waterschap Vallei en Veluwe is heel wat cultuurhistorisch belangrijke elementen rijk. De website van het waterschap geeft een mooi overzicht van alle historische bouwwerken, dijken en wateren. Daar zijn veel rijks- en gemeentelijke monumenten bij. Vaak zijn ze beeldbepalend in het landschap of in de bebouwde kom.

Het waterschap houdt zich al lang bezig met het behoud en herstel van wat cultuurhistorische waardevol is. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom en in de Gelderse Vallei, of aan de reconstructie van een stukje van de palendijk langs de Eem.

Water Natuurlijk vindt dat cultuurhistorie een belangrijke rol kan vervullen bij het waterbewustzijn van de burger. Ook om die reden zou het waterschap nog meer dan voorheen mogen investeren in herstel en onderhoud van ons historisch erfgoed.

Toon alle berichten in deze rubriek