Woudenberg – Lambalgerkeerkade

De laatste jaren is door verschillende organisaties hard gewerkt aan het herstel van de Grebbelinie. Ook in de toekomst mag dit zonder meer doorgaan.

Water Natuurlijk vindt cultuurhistorie belangrijk. De Lambalgerkeerkade in Woudenberg (vlakbij Scherpenzeel) is een mooi voorbeeld van herstel van de Grebbelinie.

De Grebbelinie

De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de kazematten, tankversperringen en Duitse bunkers bedekt met een laag groen. Meer dan 40 kilometer aan militaire geschiedenis ligt nu verborgen in een mooi en langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal en Eem.

Hersteld verleden

In het Grebbelinie Bezoekerscentrum wordt sinds 2017 het verhaal verteld over oorlog en vrede in de Gelderse Vallei en de rol van de Grebbelinie in de landsverdediging. Het centrum ligt in het Fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal, Renswoude en Ederveen. Het vormt een fraai startpunt om de gehele linie te ontdekken.

Een ontbrekend deel van de Lambalgerkeerkade is 2005 teruggebracht in de oude staat.

Waterschap actief met waterbewustzijn

Waterschappen houden zich gelukkig al lang bezig met het behoud en herstel van hun grote cultuurhistorische rijkdom. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom, in de Gelderse Vallei, of aan de eerdere versterking van de Grebbedijk met respect voor de sporen van de Grebbelinie. Dat vinden we belangrijk.

Water Natuurlijk vindt dat cultuurhistorie een belangrijke rol kan vervullen bij het waterbewustzijn van de burger. Ook om die reden zou het waterschap nog meer dan voorheen mogen investeren in herstel en onderhoud van ons historisch erfgoed.

Toon alle berichten in deze rubriek