Algemene Beschouwing 2019 van fractie Water Natuurlijk tijdens AB-vergadering van 27 november

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we druk waren met de verkiezingen. Kandidaten vinden, campagne voeren, en uiteindelijk de verkiezingen. En de grootste waterschapspartij worden. Dat gaf ons de verantwoordelijkheid om een coalitie proberen te vormen. En m.b.v. formateur Bart Krol is er een coalitie gevormd. Met een groen bestuursprogramma dat bijna unaniem op steun kon rekenen. Een bestuursprogramma dat ambitie maar ook realisme uitstraalt. En met een programma waarin we tijdens een erg plezierige tweedaagse, gezamenlijk met alle fracties bestuurlijke vernieuwing op de rails gezet hebben.

We zijn inmiddels een half jaar bezig.
I.p.v. commissiedagen hebben we nu peildagen. We kennen agendacommissies. De peildagcommissies worden voorgezeten door AB-leden. En dat bevalt uitstekend!

Het dualisme begint terrein te winnen. Maar……..het zijn wel erg lange vergaderdagen en het aantal ondersteunende commissies is groeiende. Willen we dit en is het ook voor de kleine fracties te doen?

Over een half jaar gaan we evalueren. Het goede behouden en hetgeen wat niet bevalt aanpassen.

Afgelopen zomer kenmerkte zich voor het tweede achtereenvolgende jaar als een kurkdroog jaar. Natuur en landbouw hebben flink geleden.

Voor onze waterschapsorganisatie betekende het langdurig extra inspanningen.

Er is gedaan wat mogelijk was om de schade zo veel mogelijk te beperken.

We willen dan ook graag een compliment geven aan onze organisatie dat ze daarin geslaagd zijn.
Tegelijkertijd geeft de droogte van de laatste jaren ook aan dat we werk moeten maken met o.a. ruimtelijke adaptatie, ons gebied klimaatrobuust inrichten.
We moeten droogte maar ook een te veel aan water maximaal het hoofd kunnen bieden. En daarnaast ook accepteren dat we als waterschap niet alle extremen op kunnen lossen.

We zijn te kort bezig om inhoudelijk veel over de programma’s te kunnen zeggen. Dat gaan we dan ook niet doen.

Eén project willen we wel met name noemen. Dat is de afronding van het project Reggedal Enter.Een schoolvoorbeeld van een klimaatrobuust beekherstel project.

KRW, natuur, klimaatbestendigheid, veiligheid, recreatief medegebruik.
En dat alles gerealiseerd met zeer veel draagvlak in het gebied.
Onze complimenten voor het projectteam die dit voor elkaar heeft gekregen.

Wat we deze bestuursperiode willen en ook verwachten is dat bij al ons handelen als waterschap er nagedacht wordt over vergroening en duurzaamheid.
Of dat nu om het aanleggen van een zonnepark gaat of over het vervangen van een stuw. Zo ook bij de komende aanpassingen van ons kantoor en omgeving. Duurzaamheid en vergroening moeten daar vanzelfsprekende onderdelen van zijn.
Het komend jaar zullen we de voortgang op vergroening en duurzaamheid zeer kritisch volgen en waar nodig om aanscherping vragen.

Het huidige maaibeleid is voor ons wat dat betreft een zorgenkind.
Daar valt nog zeer veel winst te behalen. Biodiversiteit vergroten moet ook daar een speerpunt zijn.
En de voortgang KRW, natura 2000. Het zal een hele uitdaging worden om op tijd deze doelen te halen.

In deze korte beschouwing willen we toch nog iets kwijt over de problemen, uitdagingen waar wij voor staan voor wat betreft de stikstof en de pfas.

Wij vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de problemen en daarmee ook voor de oplossingen.

Ook voor ons waterschap heeft het consequenties. We hopen dat landbouw, natuur, en de bouw niet tegenover elkaar komen te staan maar samen op zoek gaan naar oplossingen. Een uitdaging waarbij we een beroep doen op onsnuchtere boerenverstand en op ons nuchtere burgerverstand.

Tot slot willen we de organisatie bedanken voor de goede ondersteuning van ons bestuurswerk. En we danken de overige fracties voor de plezierige en constructieve manier van samenwerken.

Jan Nicolaï namens de fractie WN

v.l.n.r.:
Ellen Pot, Anieke Kranenburg, Wim van de Griendt, Jan Nicolaï, Nettie Aarnink, Myrte van Dijk
Toon alle berichten in deze rubriek