De Geeserstroom

De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het functioneren van de Geeserstroom, een beekdal in het zuidoosten van Drenthe.
Direct na de overstroming in 1998 is dit gebied aangelegd om het water langer vast te houden. ‘Building with nature’, zoals we dat noemen. Een waterbergingsgebied van ruim 600 hectare in combinatie met natuur. Er ontwikkelde zich een prachtig oerdrents moeraslandschap. Zeldzame vogels als roerdomp en ijsvogels gingen er broeden. Steeds meer natuurtoeristen wisten het gebied te vinden. Het water werd zeer goed vastgehouden. Een succesverhaal, zou je denken.
Maar het water werd zo goed vastgehouden, dat omliggende boeren vonden dat hun landerijen daardoor ook te nat werden, met gewasschade tot gevolg. Ze trokken aan de bel en het gevolg was dat een deel van het stroompje uitgediept werd waardoor het gebied versneld leeg liep. En toen kwamen er ook nog extreem droge jaren. In 2018 en 2019 verdroogde het gebied daardoor extra en de natuur ging er met sprongen achteruit. Er werd een natuurgroep opgericht om de belangen van de natuur in dit gebied te behartigen. Ze noemen zich ‘De Vrienden van de Geeserstroom’. Wij werden door hen benaderd en er is regelmatig overleg geweest tussen Water Natuurlijk en de ‘Vrienden’. Gezamenlijke doel: Hoe voorkomen we dat het gebied weer verdroogd. Ook in dit voorjaar dreigde het gebied weer leeg te lopen.

Er kwam mede door tussenkomst van Water Natuurlijk, een gesprek tussen de ‘Vrienden’, Vechtstromen (DB-er Wim Stegeman) en Provincie Drenthe (gedeputeerde Henk Jumelet). Dat heeft er toe geleid dat het peil omhoog gezet is en het water weer langer vastgehouden kan worden. Daarmee is de oplossing nog niet definitief maar we zijn wel op de goede weg. En het voelt goed om samen met belanghebbenden voor de natuurbelangen op te komen.
De Geeserstroom is zeer de moeite waard om een keer te bezoeken.
Hieronder een link om meer informatie over dit mooie gebied te krijgen en met een prachtige wandelroute er doorheen:
voetzoekers.nl

Toon alle berichten in deze rubriek