Even voorstellen… Wim van de Griendt

Mijn naam is Wim van de Griendt. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en vader van drie mooie dochters. Ik werk als senior adviseur regionale economie bij provincie Overijssel. Daarnaast ben ik ook nog groepsbegeleider bij de scouting Hendrik Hudson groep. Ik heb altijd veel met water gehad. Zowel in mijn studie als in mijn werk. Op de universiteit Twente heb ik Bestuurskunde gestudeerd, met specialisatie richting civiele techniek & milieu. Daarbij heb ik zowel in mijn stage, afstuderen als in mijn periode als promovendus gericht op wateronderwerpen. Na mijn studie heb ik ruim 1½ jaar gewerkt als trainee bij waterschap Regge en Dinkel. Daarbij had je garantie op geen baan binnen het waterschap, want het was de bedoeling om vooral bij andere organisaties aan de slag te gaan. En vandaar uit je kennis over en relatie met het waterschap tot nut te brengen. Ik heb dit gedaan in mijn rol als programmasecretaris en daarna programmaleider van de brede gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. In die periode van 5 jaar heb ik mij dagelijks bezig gehouden met die mooie rivier. Maar op een gegeven moment komt aan alle mooie dingen een eind en kies je voor een nieuw avontuur. Door het nieuwe avontuur, ging wel de deur weer open om mij te kandideren voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Zodat ik mij op die manier toch weer met wateronderwerpen kon bezig houden.

Ik zie mezelf als een maatschappelijk ondernemer. Dat wil zeggen dat ik talent, geld en kennis bij elkaar probeer te brengen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven. Investeren in de goede dingen en de toekomst, bewust risico nemen en blijven innoveren. Aan de andere kant ook geen onnodige kosten maken en alles zo efficiënt en doelmatig mogelijk inrichten. En als ambassadeur van het waterschap mensen met plannen en ambitie actief wijzen op de mogelijkheden die het waterschap biedt om deze plannen en ambitie te realiseren door hen financieel en/of door samenloop met plannen van het waterschap te ondersteunen. Daarbij zou ik ook graag zien dat het waterschap actief kijkt naar de mogelijkheden om als eerste klant van bedrijven op te treden en de kracht van burgers en bedrijven te versterken om met eigen plannen invulling te geven aan taken van het waterschap. Het project van ”Hout moet, houd moed” om samen met omwonenden op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het hout dat vrij zou komen bij de uitvoering van het project Reggedal Enter, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Met nog mooier resultaat in de ophaalbrug tussen Binnengait en Kattelaar die met dit hout is gerealiseerd. Daarnaast wil ik mij actief in zetten voor water/natuur als bron van biodiversiteit, gezondheid, natuurbeleving en ontspanning in de stad. Dit kan door als waterschap in het kader van klimaatadaptatie actief bij te dragen aan realisatie van de oplossingen voor de stad. Kennis, geld en talent inbrengen om dit samen met burgers, bedrijven en overheden te realiseren.
Dit alles past volgens mij prima bij de grote opgave waar het waterschap de komende jaren voor staat en mijn rol binnen de fractie. Ik ga mij daar focussen op de commissies financiën & beleidsuitvoering, alsmede duurzaamheid, bestuur & organisatie. Daarnaast ben ik lid van de landelijke werkgroep van WN die zich bezig houdt met de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Binnen mijn werk hou ik mij nu veel bezig met verbonden partijen, financieringsvraagstukken en allerlei strategische economische/integrale opgaven. Die kennis en ervaring komt mij goed van pas om invulling te geven aan de controletaak die wij als AB hebben. Ik probeer goede contacten te onderhouden met de lokale politieke partijen D66, Groen Links en PvdA in Hengelo en daarbuiten, om gezamenlijk het waterbelang te behartigen. Bij het vinden van de goede contacten bij groene groepen kan ik nog hulp gebruiken. Mocht je hierover ideeën hebben of tips en opmerkingen over onderwerpen of voorstellen in mijn commissies, hoor ik het graag (w.van.de.griendt@vechtstromen.nl).

Toon alle berichten in deze rubriek