Meebewegen met water….

Nettie. De droogte van 2018 en nog eens in 2019 heeft velen de ogen geopend. Zo ook ons waterschap Vechtstromen en onze fractie Water Natuurlijk. Water Natuurlijk? Welnu zo natuurlijk was het immers niet meer dat water beschikbaar was.

Met een bovengemiddelde natte herfst 2019 en de neerslag van de afgelopen weken zijn we erg blij. Behalve een paar locaties op de hoge zandgronden in Twente en op de Hondsrug zijn de grondwaterstanden nu zo goed als hersteld van een droge zomer. Maar wat was het droog! En wat duurde het lang voordat het grondwaterpeil zich weer hersteld had. Dit betekent overigens niet dat de natuur zich overal heeft hersteld. Effecten van droogte op de natuur manifesteren zich pas in later stadium en dan is het maar afwachten of de natuur zich herstelt.

We hebben flink op de trom moeten slaan om de aandacht van zowel onze Unie van Waterschappen en nog harder om de aandacht van het rijk te vangen. En dan bedoel ik serieuze aandacht voor het feit dat hoge zandgronden hun eigen droogteproblematiek hebben. Dat we hier grotendeels afhankelijk zijn van de regen die er valt. En dat ons watersysteem meer is ingericht op een goede afvoer van water en minder op het vasthouden van water.

Het is ons gelukt de droogte op de agenda te krijgen. Provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, boeren en natuurorganisaties…..ze hebben droogte en waterbeschikbaarheid op hun agenda staan. Nu nog de middelen! Water sparen op de hoge zandgronden heeft immers topprioriteit!

Met de twee droogtes achter de rug maken we er nu werk van om ons watersysteem waterrobuuster te maken of anders gezegd: we werken aan een watersysteem dat zowel in staat is droogte op te vangen als voorbereid is op wateroverlast.

Dit doen we samen met onze partners uit landbouw en natuur kringen in de vorm van twee pilots: een in Drenthe en een in Twente. Het is deels toepassen van maatregelen die elders beproefd zijn en deels samen proberen een nieuwe solide balans zoeken. En naast dat meer robuust maken van het watersysteem zullen we er ook niet onderuit komen dat we met zijn allen ook wat vaker moeten gaan accepteren dat het allemaal even niet optimaal is; dat het soms te nat of te droog is. Dat we meer moeten meebewegen met water. Wordt vervolgd.

Toon alle berichten in deze rubriek