Samen zoeken naar creatieve oplossingen

Nettie. In diverse stuurgroepen Natura 2000 waarin ik namens het waterschap als bestuurder zit, is mij gevraagd wat er toch gebeurde in het kader van het project Reggedal Enter waar een forse houtkap gerealiseerd is zonder veel problemen. Ik vertel dan dat het geheim van de smid is om de direct betrokkenen, de bewoners en hun kennis te activeren door ze eigenaar te maken van zowel het probleem als de oplossing. ‘Hout Moet, Houd Moed’ kreeg meteen energie doordat de bewoners – jong en oud – werd gevraagd met creatieve oplossingen te komen voor een probleem in hun eigen leefwereld. Met daarbij de belofte dat de door hen uitverkozen oplossing ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. De spelregels waren helder en het spel was in handen van de bewoners. Waterschap en provincie hadden slechts een faciliterend rol indien bewoners dit nodig vonden.
De wereld op zijn kop dus. Het was aanvankelijk even slikken dat mijn rol als bestuurder klein zou zijn en ik was blij verrast dat ik werd gevraagd aanwezig te zijn op de avond waarop het winnende idee werd uitverkozen. Het verloop en de ambiance van die avond spraken boekdelen! De zaal zat vol met jong en oud, sidderde van positieve energie en op de tafels prijkten diverse maquettes. Zo kon ik met veel verve in een later stadium uitleggen waarom het traject “Hout moet, houd moed” verbindend had gewerkt. Op 12 december 2019 is het winnende idee, het herstel van de houtenophaalbrug bij Binnengait officieel geopend.

Toon alle berichten in deze rubriek