WN wil geen uitstel aanleg vispassages

Het waterschap beschouwt de aanleg van vispassages bij gemalen tot één van haar taken. Uit bezuinigingsoverwegingen is besloten deze werkzaamheden uit te stellen.

WN is van mening dat de aanleg van vispassages juist prioriteit moet hebben. Met name voor de aal, een vis die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat,  kan de aanleg van passages geen uitstel verdragen. Gemalen zonder deze voorziening vormen een ernstige belemmering voor de aal om de paaigebieden te bereiken. Daarmee wordt deze bedreigde diersoort hard getroffen.

WN is van mening dat het waterschap alles in het werk moet stellen om uitvoering te geven aan de Europese Aalverordening die gericht is op herstel van de aalpopulaties.

Kees Polderman heeft namens de fractie van WN in het waterschapsbestuur een motie ingediend, waar in gevraagd werd de aanleg van vispassages bij gemalen niet uit te stellen maar juist naar voren te halen en uit te voeren in periode van 2010 tot 2015. Voorgesteld werd dit te bekostigen uit financiële meevallers in de laatste jaren.

De motie kreeg alleen steun van de oppositie en kreeg dus onvoldoende stemmen. De overige bestuursleden waren niet overtuigd van de noodzaak van de vervroegde aanleg van vispassages. Dan zou elk bestuurslid bij financiële meevallers wel  met een lijstje ‘goede doelen’ aan kunnen komen, werd opgemerkt. Zulke lijstjes werden echter door niemand gepresenteerd.

Toon alle berichten in deze rubriek