Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water Natuurlijk: eenzijdige focus Hoogwaterbeschermingsprogramma snel verbreden

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van spectaculaire beelden van het hoogwater in Rivierenland. Zo stroomde langs de Maas de Noordwaard bij Werkendam vol. De Spiegelwaal bij Lent/Nijmegen stroomde mee met de Waal. De Waalkade (aan de overkant) liep, tot het verdriet van de horecaondernemers, net niet onder…

Alle twee het gevolg van maatregelen die genomen zijn binnen het programma Ruimte voor de Rivier.

Een impressie van de mogelijke nevengeul bij Varik Heesselt.

Het waren beide ingrijpende projecten waar lokaal veel weerstand bestond. Bewoners en (agrarische)ondernemers kregen een verandering in hun leefomgeving te verwerken. Een verandering waar lokaal met name de negatieve gevolgen werden ervaren, terwijl de daling van waterpeil bij hoogwater vooral stroomopwaarts richting Duitsland plaatsvindt. Maar toen uiteindelijk de kogel door de kerk ging, en de nevengeulen gerealiseerd werden, sloten de geledingen zich. Bewoners en ondernemers werden gecompenseerd, en de inrichting van het nieuwe gebied werd samen vormgegeven. Als je nu bij het hoogwater door het gebied gaat merk je dat omwonenden vooral trots zijn. Trots dat die ingrijpende maatregelen om de rivier meer ruimte te geven écht werken. En ook trots op die mooie omgeving waar je, of er nu wel of geen hoogwater is, kan genieten en recreëren.

Het programma Ruimte voor de Rivier is zo’n succes kunnen worden, doordat verbetering van de waterveiligheid gelijk op ging met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Helaas is het programma Ruimte voor de Rivier, met zijn mooie balans tussen waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, nu verleden tijd. Er is een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De nadruk ligt hierbij op waterveiligheid, hetzij door traditionele oplossingen zoals dijkversterking, hetzij door de duurzamere ruimte voor de rivier-achtige oplossingen. Er zijn nog steeds flessenhalzen in het stroomgebied van de Waal. Varik-Heesselt ten westen van Tiel is er daar een van. Maar nevengeulen zijn duur, vaak fors duurder dan de traditionele dijkversterking en binnen het HWBP is er (nog) geen extra geld beschikbaar voor dit soort maatregelen.

Water Natuurlijk ziet dat het duidelijke voordelen heeft om te blijven inzetten op maatregelen die de rivier de ruimte geven. Dat is toekomstgericht, duurzamer en geeft ook ontwikkelingskansen aan een gebied. Maar je kunt de rekening zoals nu wordt voorgesteld bij Varik-Heesselt niet eenzijdig neerleggen bij de lokale bevolking en het waterschap. Dat is te kort door de bocht!

De eenzijdige focus op alleen waterveiligheid begint zich nu tegen het Hoogwaterveiligheidsprogramma te keren. Water Natuurlijk pleit er daarom voor de keuze voor ingrepen zoals deze op landelijk niveau te nemen, en de gevolgen voor de streek ook met landelijke middelen te compenseren. Wanneer dat niet gebeurt zullen lokale en regionale overheden bij waterveiligheid begrijpelijk kiezen voor de goedkopere en minder ingrijpende traditionele oplossing van dijkversterking. En dat is wat ons betreft een gemiste kans!

Anne-Margreet van Putten,

lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland voor Water Natuurlijk

Post Tagged with , , , ,