Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water Natuurlijk Fryslân op locatie

Water Natuurlijk Fryslân op locatie

Zoals bekend werd de Alv van 27-10 gehouden in het Kweldercentrum Noorderleech van It Fryske Gea. Voorafgaand aan de ALV heeft de fractie van Water Natuurlijk ook in het Kweldercentrum vergaderd. Met recht een inspirerende omgeving voor een waterschap partij.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken is aandacht besteed aan het discussie stuk van het Landelijk bestuur over de positionering van Water Natuurlijk. Dit leverde een zeer geanimeerde discussie op. Voordeel hierbij was dat Robert Linnekamp, penningmeester van het landelijk bestuur aanwezig was. Het bestuur kon ook aankondigen dat de eerste stappen richting de verkiezingen van 2019 zijn gezet. Leden die een bijdrage willen leveren aan het programma kunnen zich melden bij Tieneke Clevering.

Henk de Vries van It Fryske Gea vertelde kort over de aanleiding en de realisatie van het Kweldercentrum, waarna Marian Jager DB lid namens Water Natuurlijk bij It Wetterskip Fryslân uitleg gaf over het project Vijfhuizen, nut en noodzaak van een nieuw gemaal.
Op de plek van het in aanbouw zijnde gemaal vertelde Albert Oost (Wetterskip Fryslân) enthousiast over de vorderingen van de bouw.

Jelle Arjaans