Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water Natuurlijk-HDSR is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst

fotograaf Anja van Berckel

vlnr.: Carlo Rutjes, Joke Leenders(oud AB-lid), Els Otterman, Jos Jansen, Harmke van Dam, Jaap van der Heijden, Diederik van der Molen

Beste Water Natuurlijk leden, vrienden, collega’s,

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. En we zijn op zoek naar goede kandidaten voor op onze lijst! Is dat wellicht iets voor jou?

Aandacht voor
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en we hebben goede hoop ook deze verkiezingen weer positief te gaan scoren: er is steeds meer aandacht voor klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Dat zijn allemaal thema’s waar wij ons hard voor maken. En het waterschap krijgt door alle aandacht voor klimaat een steeds belangrijker rol.

Uitdagingen oppakken
We hebben de maatschappij veel te bieden in de energietransitie en de klimaatadaptatie. En we zijn steeds beter in staat om de uitdagingen van vandaag samen met onze inwoners en mede-overheden op te pakken. Zoals bijvoorbeeld de maatregelen tegen bodemdaling  met boeren en de klimaatstresstesten  met gemeenten. HDSR is ook steeds beter in staat om strategisch te opereren in het veld van de fysieke leefomgeving. Dynamisch, boeiend werk dus. En dat vraagt om goede en gemotiveerde bestuurders!

Kandidatenlijst
Hoe beter we scoren hoe meer goede kandidaten we op de lijst moeten hebben staan. Afgelopen verkiezingen behielden we onze 6 zetels. Wij hopen en rekenen deze keer natuurlijk op winst. Dat betekent dat we minimaal 10 goede mensen op de kandidatenlijst moeten hebben staan. Door het pensioen van Guus Beugelink en de verhuizing van Joke Leenders naar Groningen, zijn de afgelopen tijd ook de nummer 7 (Diederik) en 8 (Jaap) van de vorige lijst inmiddels aangeschoven in de huidige fractie.

En we willen natuurlijk graag weer een diverse lijst met jonge én ook ervaren mensen, met uiteenlopende achtergronden en netwerken, met nieuwe én vertrouwde gezichten en met mannen én vrouwen! We hebben wat dat betreft een eer hoog te houden.

Denk eens goed na of maak anderen in je omgeving enthousiast
Dus denk er (nog) eens goed over na of je geïnteresseerd bent je aan te melden als kandidaat voor Water Natuurlijk in De Stichtse Rijnlanden. Of maak anderen in je omgeving enthousiast! Aanmelden kan nog tot 1 september 2018. Daarna gaat de kandidatencommissie aan de slag met de gesprekken en de selectie van de kandidaten. Tot die tijd mag je mij en de andere collega’s van de fractie gerust bellen en mailen met vragen.

Je bent ook van harte welkom bij Els en Jos voor een kop koffie op de Poldermolen 2.

Met vriendelijke groet,

mede namens onze fractiegenoten: Carlo Rutjes, Harmke van Dam, Diederik van der Molen en Jaap van der Heijden

Els Otterman
Lid Dagelijks Bestuur
mob: +31 6 5492 0059

Jos Jansen
Fractievoorzitter Water Natuurlijk
mob: +31 6 5238 1870

Stuur de huidige fractie een berichtje via: stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl
Volg ons op Twitter: @wnstichtserijnl
Volg ons op LinkedIN: Water Natuurlijk-HDSR(regio Utrecht) 
Voor meer info op de website: www.waternatuurlijk.nl/de-stichtse-rijnlanden/

Meer info over kandidaatstelling en aanmelden kan via: 

Water Natuurlijk-HDSR zoekt waterschapbestuurders

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bezoekadres:
Poldermolen 2 in Houten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *