Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten

Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten?

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste!

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, namelijk het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat-waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kun je je kandidatuur kenbaar maken?

– Vul het kandidaatsstellingsformulier in
– Schrijf een motivatie
– Wordt lid van Water Natuurlijk
– Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
– Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.
Kom ook naar de Regiobijeenkomst op 9 juni van 10.45 – 16.00 uur in Studio 011, Gasthuisplaats 1, Delft.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

Bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)