Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water Natuurlijk wil verbod palingvisserij

Bij de behandeling van de visnota in het Algemeen Bestuur op donderdag 5 juli heeft Water Natuurlijk gepleit voor een verbod op palingvisserij. Sander Mager, fractievoorzitter van Water Natuurlijk, stelde dat het waterschap alle huidige palingvisrechten zou moeten beeindigen en zich actief in moet zetten voor een transitie van de paar beroepsvissers op paling naar visstandbeheerders en exotenbestrijders. De oproep voor een verbod op palingvisserij werd mede gesteund door o.a. de fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren en Natuurterreinen. De portefeuillehouder heeft de nota teruggenomen en zal na de zomer komen met een reactie op de oproep vanuit het Algemeen Bestuur.

Fractievoorzitter Sander Mager sprak in de vergadering de volgende tekst over de palingvisserij: “Als het gaat om een gezonde visstand maakt onze fractie zich echt grote zorgen over de paling. Tijden veranderen. Tot in de jaren ’70 was er volop paling in Nederland, daarna gingen de jaarlijkse aantallen glasaaltjes die bij de kust naar binnen zwommen, hard onderuit, tot 1% van het aantal glasaal in de periode vóór 1970. Palingvissers kibbelen nog of een recente “toename” van 1% naar 2% een “structurele verbetering” is of niet, maar voor ecologen is het duidelijk: paling wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Om te redden wat er te redden valt heeft de EU alle landen opgedragen een nationaal reddingsplan op te stellen. In dat kader geven wij miljoenen uit aan het migreerbaar maken van obstakels zoals dammen en gemalen. Dan is het toch absurd dat je die laatste vissen ook nog actief over de kling jaagt? En dat wij dat als waterschap mogelijk blijven maken? De sportvisserij is al vrijwillig gestopt met vissen op paling. Vissen op paling kan echt niet meer. Ons waterschap moet alles doen om dat te stoppen. Dat betekent wat Water Natuurlijk betreft beëindigen van alle aalvisrechten en ons actief inzetten voor een transitie van die beroepsvissers naar visstandbeheerders, monitors van de visstand en exotenbestrijders (bv Amerikaanse rivierkreeft).”

Fractievoorzitter Sander Mager had ook stevige kritieke op de rest van de nota en pleitte onder andere voor meer ambitie op het oplossen van mismigratieknelpunten en meer aandacht voor dierenwelzijn. Zijn volledige bijdrage staat hier.