Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Waternatuur en energieneutraal waterschap

Meer waternatuur, energieneutraal waterschap en de vis zijn de aandachtspunten van Water Natuurlijk Delfland in Hoogheemraadschap Delfland. Uit de nieuwsbrief n.a.v. de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland op 17 november 2017:

Tempo met aanleg van meer waternatuur!

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting voor 2018. Groot punt van aandacht is echter de aanleg van meer waternatuur-plekken. Die aanleg blijft achter terwijl die plekken ontzettend belangrijk zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. Wij verwachten meer actie!

Energieneutraal waterschap 2025

Klimaatverandering heeft groot effect op het werk van de waterschappen: hevigere regenval, langere periodes van hitte en droogte. Door beter met energie om te gaan wordt klimaatverandering tegen gegaan. Op initiatief van Water Natuurlijk wordt meer werk gemaakt van energiebesparing en -opwekking. Een breed ondersteunde motie roept op tot een energieneutraal waterschap in 2025.

Water Natuurlijk komt op voor vis!

Foto water met riet, weiland, bomen

Foto: KNNV afdeling Delfland

Bij het maaien van slootkanten en rietkragen gaat te veel mis. Bijvoorbeeld door het gebruik van maaiboten in kleine sloten sterven onnodig veel vissen. Water Natuurlijk heeft vragen gesteld over de misstanden en roept op tot verbetering.

 

 

 

 

Meer informatie? www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland